fbpx
Menu Zamknij

12-13 lutego 21 – GESTALTOWSKIE DOŚWIADCZENIA KOREKTYWNE Dorota Węgrzyn, online

Warsztat specjalistyczny z Dorotą Węgrzyn

Jest to warsztat skierowany do osób, które chciałyby zrozumieć głębiej naturę zaburzeń osobowości.
Opierając się na pracy w kontakcie granicznym, posługując się diagnozą fenomenologiczną, obserwując Funkcje Self – poszukamy Trwałych Tematów Relacyjnych zawartych w historii Klienta, i odpowiemy na pytania pojawiające się w procesie psychoterapii:
1. Jak rozpoznać, co jest niedomkniętym Gestaltem, czyli jakie podstawowe potrzeby zostały sfrustrowane?
2. Za czym podążać w procesie, co wspierać, rozwijać a co zatrzymać, przetworzyć?
3. Czego Klient potrzebuje do osiągnięcia samoregulacji, uruchomienia cyklu wyodrębniania i zaspakajanie potrzeb?
4. Czy mechanizmy, którymi kontaktuje się Klient są modalnością kontaktu czy usztywnieniem kontaktu?
5. Co Klient powtarza w myśleniu o sobie, o swoim życiu , co odtwarza w relacji z innymi, czyli co jest jego usztywnionym Gestaltem?
6. Jak poprzez korektywne doświadczenie pomóc Klientowi dotrzeć i przetworzyć niedomknięty i Gestalt?
7. Czym jest i po co  korektywne doświadczenie,  o co go oprzeć?

Połącznie teorii charakterologiczno-rozwojowej, opartej o  koncepcję Stevena Jonsona i Nancy McWilliams,  z gestaltowska teorią Self  poszerzy rozumienie problematyki Klienta,  pomoże w dobraniu odpowiednich korektywnych doswiadczeń oraz przyjęciu adekwatnej postawy terapeutycznej w pracy z Klientem.

Ponieważ perspektywa ta uwzględnia  wpływ deficytów rozwojowych na kształtowanie się osobowości będziemy próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, co w danej fazie rozwoju dziecka miało być zaspokojone, a co sfrustrowane?
Popatrzymy także przez pryzmat stadiów kształtowania się charakteru wg Bercley’a i Leevi’ego tak, aby zrozumieć w jaki sposób potrzeby rozwojowe danego okresu znajdowały odpowiedź w relacji z obiektem, jaka była reakcja organiczna, jakie patogenne przekonania powstały w wyniku tego, i na czym oparte jest „twórcze przystosowanie”.

Warsztat odbędzie się online. Pracujemy w piątek godzinach 9.00-13.00 i 14.00-18.00. W sobotę w godzinach 9.00-13.00.
Ilość godzin szkoleniowych: 15.
Koszt uczestnictwa: 400 zł.

Zapisów można dokonać klikając przycisk poniżej. Następnie skontaktuje się z Państwem pani Teresa Wolańska z Biura Instytutu.
Email: biuro@gestalt.edu.pl.
Prosimy zapoznaj się z RODO i celami przetwarzania Twoich danych osobowych.

Obecnie rezerwacji jest: 125

Termin


2021-02-12 - 2021-02-13

09:00 - 13:00

Miejsce


Online